7 ویژگی کفش پیاده روی مناسب

برای پیاده روی به تجهیزات و وسایل فانتزی زیادی احتیاج ندارید. ولی شما به یک جفت کفش خوب نیاز دارید. برای انتخاب کفش مناسب برای پیاده روی طولانی باید ب...